การฝึกแบบวิ่งfastrac

คาว่า fastlac เป็นคำที่มาจากภาษาสวีเดน ซึ่งมีความหมายว่า “วิ่งเล่น” ตามอาการทางสรีรวิทยาแล้ว การฝึกแบบ fastlac จะให้ผลต่างก็คือการให้เกิดการพัฒนาความเร็วและความทนทานเหมือนกัน ทหารฝึกแบบ fastlac นักบอล จะวิ่งไปตามเส้นทางที่เป็นธรรมชาติเป็น ระยะทางไกล ๆทำให้นักบอล ต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับ ตัวเองเป็นอย่างมาก การฝึกแบบ fastlac จะใช้สถานที่ฝึกซ้อมในลู่วิ่งเพื่อทำการวิ่ง ซ้ำ ๆใปมาจะเริ่มออกวิ่งไปนอกเมือง ไป ตามเส้นทางที่มีสภาพแตกต่างกันไป อาจจะเป็นการวิ่งแบบเหยาะ ๆวิ่งเร็วปานกลาง และวิ่ง เร็วขึ้นเรื่อย ๆแล้วก็หยุดเดินและเริ่มต้นออกวิ่งใหม่สลับกันไปเช่นนั้น ดังนั้น หากเส้นทางมี ความขลุกขลักมาก เป็นเนินราบขึ้นลง เป็นเนินทรายเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นพื้นแข็งสลับ กันไป ก็จะทำให้นักบอล ได้รับประโยชน์มากเท่านั้น การฝึกแบบ fastlac นี้หากใช้สถานที่ที่ เป็นสนามกอล์ฟ หรือสถานที่เป็นไหล่เขาขึ้นลงยิ่งจะสร้างแรงจูงใจให้ยิ่งขึ้น โดยทั่วไปแล้วนักบอล ส่วนมากจะทำการฝึกตามแบบ fastlac  สลับกันไปตามโปรแกรมตารางการฝึกซ้อมแต่ละสัปดาห์ เพื่อที่จะสร้างให้ มีสมรรถภาพทั้งทางกายและทางจิตสมบูรณ์สูงสุดที่สามารถทำการแข่งขันได้ การฝึกเหล่านี้เป็นการฝึกที่สำคัญอย่างมากซึ่งจำเป็นต่อตัวผู้เล่นกีฬาถ้าหากว่าตัวนักกีฬาไม่ทำการฝึกอย่างสม่ำเสมอและหนักแน่นแล้วในการแข่งขันก็อาจจะทำให้แพ้คู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายๆและอาจจะอายต่อผู้เข้าชมที่กำลังชมการแข่งขันอยู่รอบรอบสนามหรือที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดอยู่        

อ่านเพิ่ม

การฝึกบอลโดยใช้น้ำหนัก

การฝึกโดยใช้นี้หนัก หมายถึงการฝึกเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การทำงานของกล้ามเนื้อในการทำงานหรือเล่นบอล โดยใช้น้ำหนักช่วย นอกเหนือจากการ ฝึกด้วยมือเปล่า เช่น บาร์เบสล์ สวิ่งเบสล์ ดัมเบลส์ จานเหล็ก หรืออาจรวมไปถึงเครื่องมือ อื่น ๆในเครื่องรวมน้ำหนัก อีกด้วย ซึ่งการฝึกโดยใช้น้ำหนักในปัจจุบันนับว่ามีบทบาทมาก ในการเตรียมความพร้อมทาง ด้านร่างกายและนักกรีฑาระดับโลก หรือมีอันดับสูงของโลก

อ่านเพิ่ม