การอุ่นเครื่องก่อนลงสนามแข่งจริง

การอุ่นเครื่องให้กับทีม หมายถึง การนำนักบอลที่อยู่ในระหว่างการฝึกซ้อมที่ผ่านการฝึกซ้อมมาระยะหนึ่งแล้วไปหาประสบการณ์การแข่งขันกับทีมอื่น ๆ ซึ่งการอุ่นเครื่องจะเป็น เครื่องชี้แนวทางการเล่นว่า ผู้เล่นแต่ละคนพัฒนาเกมการเล่นมากน้อยเพียงใด การประสานการเล่นในทีมเป็นอย่างไร และยังทำให้ทราบว่ายังมีสิ่งได้ควรต้องแก้ไขปรับปรุง

การอุ่นเครื่องที่ดี โค้ชควรมีการวางแผน กำหนดวันเวลา และการพิจารณา ทีมที่จะทำการอุ่นเครื่องด้วย เพื่อทำให้มีแรงจูงใจที่จะทำการฝึกซ้อม มีการตื่นตัวในอยู่ตลอดเวลา เช่น ให้ตัวนักกีฬาทราบว่าเขาจะต้องไปทำการแข่งขันกับใคร มีขีดความสามารถเป็นอย่างไร

โดยทั่ว ๆไปในการอุ่นเครื่องครั้งแรก โค้ชมักลองอุ่นเครื่องกับทีมที่อ่อนกว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมของตนได้รับชัยชนะ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักฟุตบอล ส่วนสำหรับการอุ่นเครื่องครั้งต่อไป ควรต้องอุ่นเครื่องกับทีมที่มีฝีมือระดับเดียวกัน เพราะจะทำให้โค้ชสามารถมองเห็นข้อบกพร่องของผู้เล่นของตนได้ดี สามารถศึกษาการเล่นของทีมได้อย่างเต็มที่

ในการอุ่นเครื่อง ไม่ควรอุ่นเครื่องกับทีมที่อ่อนกว่าตลอดเวลาเพื่อให้ได้รับชัย ชนะเพราะจะทำให้ไม่สามารถมองเห็นขีดความสามารถและข้อบกพร่องของนักฟุตบอลได้มากเท่าที่ควร ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอุ่นเครื่องเท่าที่ควรจะเป็น ทำให้เสียเวลาในการเตรียมทีมไปโดยเปล่าประโยชน์ และการติดต่อประสานงานกับทีมที่จะเป็นคู่แข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องนั้น ควรจะทำให้มีระเบียบแบบแผน จะได้ไม่เสียเวลาการดำเนินการ

ข่าวอัพเดท